Wilhelmina Kinderziekenhuis

Geboortecentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis

Wil jij volledige en altijd veilige zorg voor jou en je kindje? Dan ben je bij het Geboortecentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis aan het juiste adres (www.hetwkz.nl/geboortecentrum). Met óf zonder medische indicatie en hoe je ook verzekerd: je bent van harte welkom! Het WKZ Geboortecentrum biedt de beste deskundige begeleiding voor jouw zwangerschap én jouw bevalling. Je bevalt bij ons veilig en onder de toegewijde begeleiding van verloskundigen, artsen en gynaecologen. De gynaecoloog is altijd, dus 24/7 uur, aanwezig in het Geboortecentrum en de anesthesioloog voor pijnstilling ook. Wij leveren zorg op maat voor jou en je baby. Mocht jouw baby extra zorg nodig hebben, dan hebben wij alle voorzieningen en deskundigheid om je kindje ook die te geven.

Bij jou in de buurt
Het WKZ Geboortecentrum bestaat uit een verloskundepraktijk bij jou in de buurt, een polikliniek, een afdeling voor opname van (zieke) zwangeren, de verloskamers, kraamafdeling en de afdeling neonatologie. Het is één van de tien centra in Nederland die alle voorzieningen rondom zwangerschap, bevallen en kindzorg in één heeft. Wij zien de patiënt als partner, hier kun je zijn wie je bent en stellen we jou en je gezin centraal.

Wij werken samen
Wij hebben een intensieve samenwerking met drie verloskundige praktijken in een verloskundig samenwerkingsverband (VSV): Verloskundige praktijk Zeist, Verloskundige praktijk Maarsenbroek en Verloskundige praktijk Het Wonder Houten. We nemen daadwerkelijk en gezamenlijk de verantwoordelijk voor alle zorg aan jou en je kind. Andere praktijken en ziekenhuizen werken nauw samen met ons WKZ Geboortecentrum.

Ook als je andere zorg nodig hebt
Het WKZ Geboortecentrum heeft daartoe gespecialiseerde spreekuren voor zwangeren met diabetes, hart- en vaatziekten, infectieziekten, nierziekten en zo voort. Wij zijn een centrum voor prenatale screening en diagnostiek (onderzoek naar aanlegstoornissen en de gezondheid) van het ongeboren kind.

Informatiedag zwangere zaterdag
Wil je meer weten over zwanger worden, zwangerschap en bevallen en je kraamtijd en alles wat hierbij komt kijken? Dan ben je – waar je ook onder controle bent – van harte welkom op onze De Zwangere Zaterdag. Vier keer per jaar kun je daar presentaties en workshops bijwonen en de informatiestands bezoeken en kennismaken met de mensen die graag voor je zullen zorgen. Kijk voor de data op: www.zwangerezaterdag.nl.
Wil je een afspraak maken? Bel ons dan op 088-7557531 of kijk op onze website voor meer informatie www.hetwkz.nl/geboortecentrum.

Contact

Heeft u op- of aanmerkingen op deze website?
Mist u bepaalde informatie? Stuur dan een e-mail naar

Wil je ons schriftelijk bereiken dan kan dit via ons postadres:
Prins Bernhardlaan 54 3555 AE te Utrecht.