HypnoBirthing Leidsche Rijn

HypnoBirthing Leidsche Rijn

Bij Hypnobirthing Leidsche Rijn is de originele cursus van grondlegger Marie Morgan aangevuld met veel praktische informatie uit de Nederlandse verloskundige praktijk, rebozo massage en oefeningen van Spinning Babies. Ook is er ruimte voor de inbreng van deelnemers.

In de geboortezorg ligt de prioriteit logischerwijs bij een gezond kind en een gezonde moeder, maar voor een gezond leven is een positieve geboorte-ervaring ook belangrijk.

Na het volgen van de cursus geven ouders aan beter geïnformeerd te zijn over het onvoorspelbare geboorteproces. Vaak wordt angst verminderd en nemen zelfvertrouwen en rust toe. Ouders zijn zich bewust van hun rechten, weten welke vragen ze kunnen stellen, kunnen hun opties afwegen en deelnemen aan besluitvorming. Dit kan helpen om bevallingstrauma te voorkomen, want baren is idealiter iets wat je doet, niet iets wat je overkomt.

De kosten bedragen 309 euro per koppel, incl. cursusmateriaal.

Engelstalige of privé cursus is mogelijk.

De cursuslocatie is Kindergarden De Meern, Spinsterlaan 10, 3454 WZ, Utrecht.

Kijk voor meer informatie en reflecties van andere zwangeren en partners op de site en wie weet tot binnenkort!

Contact

Heeft u op- of aanmerkingen op deze website?
Mist u bepaalde informatie? Stuur dan een e-mail naar

Wil je ons schriftelijk bereiken dan kan dit via ons postadres:
Prins Bernhardlaan 54 3555 AE te Utrecht.